Facebooks interna riktlinjer om hur deras anställda ska hantera anmälningar om kränkande eller våldsamt innehåll har läckt ut på nätet.