Det är inte olagligt att trycka eller bära en tröja där Jimmie Åkesson slås i ansiktet så blodet sprutar. Det slog Justitiekanslern (JK) fast igår, och väljer att inte inleda någon förundersökning. I beslutet skriver JK: "Enligt Justitiekanslerns mening står det emellertid klart att bilderna inte innefattar någon sådan uppgift som kan bedömas utgöra ett tryckfrihetsbrott. De kan nämligen inte anses innefatta ett hot om brottslig gärning som är ägnat att hos Jimmie Åkesson framkalla allvarlig fruktan för hans egen säkerhet eller en sådan uppmaning till brottslig gärning som är en förutsättning för straffansvar för brotten olaga hot respektive uppvigling." "Det finns inte anledning att anta att något tryckfrihetsbrott har begåtts genom bilden på tröjan. Förundersökning ska därför inte inledas i ärendet." http://www.facebook.com/pages/ByeBye/162252883906557 http://www.jk.se