Den ryske anarkisten Michail Bakunins samlade verk finns nu på cd-rom. Skivan innehåller över 1 200 brev och mer än 350 texter som Bakunin skrev under perioden 1823 till 1876. Hundratals av texterna har aldrig publicerats förut.

Bakunin är en anarkismens viktigaste teoretiker och var aktiv i skapandet av den första internationalen, där han hamnade i polemik med Marx.

Texterna på cd-skivan är indelad i tre kategorier: "Brev", "Skrifter", som innehåller hans artiklar, pamfletter, föredrag, tal och böcker samt "Blandat" som innehåller hans personliga dokument och anteckningar. Hans egna texter har kompletterats med en biografi över honom.

Materialet på cd-romskivan finns i flera versioner: dels originaltexterna tagna från mikrofilmer och dels översättningarna på flera språk. Cd:n har en avancerad nyutarbetad sökfunktion på både engelska och franska. Alla texter, oavsett språk, finns även i en fransk version för att göra korssökningar möjliga. Alla texter går att göra om till rtf-dokument eller skriva ut i original. Skivan finns dock endast för pc.

För ytterligare information och beställning av skivan:

Edita-KNAW
P.O. Box 19121
1000GC Amsterdam
Nederländerna
E-post: edita@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/bakunin