Den 28 november skriver Aftonbladet om en grov misshandel i Norge, och kallar den för ett nazistdåd. Några ynglingar hade överfallit och knivskurit en 17-årig flicka och bland annat ristat in ett hakkors på hennes lår.

Vad man "glömde" nämna i artikeln var att fyra av de fem gärningsmännen var av "utenlandsk opprinnelse", för att citera norska medier. Någon nazistisk anknytning nämns inte heller i originaltexten.

Jämför själv de olika versionerna av samma händelse:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/28/nazi.html
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=2636596