Aftonbladet och dess kolumist Anders Westgård har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för hets mot folkgrupp. Anmälan gäller artikeln "Den ryska björnen är vaken – och arg." Anmälaren, en rysk person bosatt i Sverige, anser att ryssar bör behandlas med samma hänsyn som andra folkgrupper. Anmälan gäller följande text i artikeln: "Och plötsligt befinner vi oss i den bästa av tider då vintern rasat ut och hela tillvaron blir ljuvlig och pånyttfödd. Det skulle kunna vara den bästa av världar. Om det inte vore för den jävla ryssen." http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/anderswestgardh/article18786384.ab http://www.resume.se/nyheter/media/2014/05/12/aftonbladet-anmals-for-hets-mot-ryssar/ https://www.flashback.org/t2374147