En 16-årig pojke från Ljungby-trakten har dömts för hets mot folkgrupp efter att ha fotograferat en klasskamrat som gjorde Hitlerhälsning framför en annan person. Pojken friades först i Växjö tingsrätt, men fälldes senare av Göta Hovrätt, som i likhet med tingsrätten konstaterade att det är utrett att pojken på TikTok har spridit en film som bl.a. innehåller ett foto av en person som gör Hitlerhälsning. Att hälsningen gjordes framför en annan person och att bilden sedan fick stor spridning via Tiktok anses vara en försvårande omständighet. Pojken har uppgett att det är han som har tagit fotot, men att han inte tänkte på vad kompisen gjorde när han tog fotot. Hans avsikt med filmen var att göra och dela ett kollage över klasskompisarna. Han tänkte inte på att en av bilderna som han valde föreställde en kompis när denne gjorde en Hitlerhälsning. Fotot ingick i en filmsekvens med sammanlagt 35 separata foton, som har visats under en sammanhängande tid om 20 sekunder, vilket innebär att det aktuella fotot endast visats under mycket kort tid vid varje visning. Hovrätten skriver att det primära syftet med kollaget som sådant sannolikt har varit det som pojken har uppgett, och menar att dessa omständigheter talar i förmildrande riktning. Men även om pojkens primära avsikt med kollaget kan ha varit en annan måste han, enligt hovrätten, ha varit medveten om vad fotot föreställde och vad det representerade när han valde ut det, oaktat om viss tid då hade förflutit sedan händelsen. Han har därmed, enligt hovrätten, haft uppsåt till gärningen. Staffvärdet för brottet är 100 dagsböter, men på grund av pojkens låga ålder halverades straffet till 50 dagsböter. Då 16-åringen har låg inkomst hamnar totalsumman på 2 500 kronor. Målnummer: B 45-23 https://www.fotosidan.se/cldoc/lagochratt/fotade-sin-kompis-och-domdes-for.htm https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/16-aring-fotograferade-kamrat-doms-for-hets-mot-folkgrupp