Erik Amnå, huvudsekreterare i Demokratiutredningen, anser att politikerna är rädda för att IT skall leda till ökad demokrati. I Demokratiutredningens rapport "IT i demokratins tjänst" belyser ett antal forskare IT och demokrati. Där framkommer att dagens politiska makthavare är rädda för att IT skall leda till ökad demokrati.

- Det finns två skäl till att de är rädda, säger Erik Amså till tidningen Computer Sweden. Dels är de naturligtvis oroliga för att förlora makt, dels är de rädda för att förlora kontrollen över den demokratiska processen.

IT upplevs som ett hotfullt verktyg eftersom det är ett instrument som inte harmoniserar med den normala demokratiska processen. Allt går mycket snabbare, pulsen är högre, och politikerna är rädda för att förlora det djuplodande samtalet och analysen.