I Örebro har man börjat märka alla hushålls soptunnor med små mikroradiosändare av typ RFID. Syftet är att bygga ett system som registrerar vikten på soporna hos varje hushåll.

Denna information ska ligga till underlag för avgiftsberäkningen. Resultatet blir förstås uppkomsten av ytterligare en ny sorts elektroniska fotspår. I Linköping finns ett liknande system sedan flera år. Där kan husägaren logga in och få fram allehanda statistik om sina sopvanor.