Tjugotre av husockupanterna sitter häktade, medan de sex yngsta har släppts. Samtidigt har polisen gjort flera husrannsakningar, anhållit och tagit in personer på förhör för medhjälp till ockupationen. Mediedrevet har fortsatt och kommit att riktas allt vidare mot hela den utomparlamentariska vänstern. Flera uppgifter som publicerats har varit ren desinformation. I Östgöta Correspondenten påstod polisen att ockupanterna deltagit i ett träningsläger några veckor innan i Jönköping, där danskar undervisat dem i husockupationer. Ett påstående som är taget ur luften. I samma tidning går vänsterpartiets Emil Berg ut och förklarar att han tror att det är den utomparlamentariska vänstern som ligger bakom att vänsterpartiet fått sina rutor krossade. Det finns inga belägg för det och eftersom utomparlamentariska vänstergrupper som Loesje fick sina fönsterrutor sönderslagna samma natt så pekar spåren snarare mot extremhögern, som troligen tagit tillfället i akt. I Expressen påstås det att husockupanterna fått sin inspiration från tidningen Brands senaste nummer, som om inte kunskapen om att ockupera hus funnits inom vänstern i Sverige ända sedan sextiotalet. I Sydsvenska Dagbladet spekulerade Per Wikström om autonoma grupper, eller "punk-kommunister" som han också kallade dem, härnäst kommer att attackera abortkliniker. Att anarkister allt sedan Hinke Bergegrens dagar kämpat för rätten till fri abort och preventivmedel verkar ha gått honom helt förbi. Värst var Arbetet Nyheterna som hängde ut Malmö-aktivisten Mia som "ledare" för den autonoma rörelsen och "avslöjade" att hon arbetat som lärare under falskt namn. Sanningen är att Mia aldrig dolt var hon stått, hon har arbetat under det namn hon heter, hon är inte dömd för några vänsteraktioner, hon är ingen "ledare" och är inte aktiv i något av de landsomfattande nätverken eller organisationerna på den utomparlamentariska vänsterkanten. Till följd av Arbetets artikel har Mia nu stängts av från sina lärarstudier. Men runt om i landet pågår också stödaktiviteter för Linköping-kamraterna. Den 28 mars demonstrerade ett femtiotal autonoma vänsteraktivister i Malmö mot häktningarna och mot försöken att utdefiniera vänstern. I Jönköping har det tryckts upp en t-shirt till stöd för ockupanterna. Denna finns att köpa på flera vänsterlokaler i landet. Beställningar av tröjan kan även göras från Jönköping Bokcafé, telefonnummer 036-12 56 70. Det finns även en stödfond för ockupanterna. Postgironumret är 619 94 70-3, mottagare SUF Linköping. (Observera att kontot innehas av Revolutionära Socialister, de har bara inte hunnit byta namnet på kontot ännu.) Det går även att sätta in stödsummor på fångkampsfonden, postgironummer: 466 22 90-8 (FMF). En stödsida för ockupation finns på adressen: http://www.hata-staten.pp.se/unghus Foton från ockupationen finns på adressen: http://www.hata-staten.pp.se/foton/ock.html