Sökmotorn Google.com har på bara några år blivit nätets mest använda och populära sökverktyg. Varje månad använder cirka 80 miljoner människor Google, och varje dag undersöks cirka 200 miljoner sökord. Men kritiken mot det enorma företaget växer nu i USA. Man hävdar att det hålls ordentlig koll på vilka sajter som tillåts vara med.

En annan aspekt är att samtliga sökningar registreras och sparas. Vad gör Google.com med dessa och i vilken mån används informationen för andra syften än för bara arkivering? Electronic Frontier Foundation, en organisation med syfte att upprätthålla den amerikanska yttrande- och åsiktsfriheten vid liv på nätet, menar att det vore oerhört enkelt
för en domstol att i enskilda fall besluta om granskning av en viss IP-adress: vilka sajter har en viss person besökt? Google.com skulle i sådana fall behöva delge den informationen med omedelbar verkan. Vidare spekuleras det i huruvida arkivinformation bearbetats i marknadsföringssyften, det vill säga att slutsatser om en viss användare sålts till marknadsföringsföretag.

I USA, där allmänbildningen är oerhört mycket lägre än i Sverige, har oroade bibliotekarier, lärare och föräldrar fokuserat på något de kallar "The Google Gap". Barn och ungdomar upplever att Google.com är allsmäktigt och tar den enkelt sorterade informationen för given som ett definitivt slutresultat. Den korta tid ungdomar orkar koncentrera sig i informationssökandet leder till att de sajter som sorteras högst i resultatet läses först, varpå ungdomarna tar del en kort stund och sedan går vidare, i tron att de nu vet allt om ämnet i fråga.