Riksdagen beslutade med 230 röster mot 46 att förbjuda reklam i tryckta medier för alkoholhaltiga drycker starkare än 15 procent. Moderaterna och folkpartisten Mauricio Rojas röstade emot förbudet.

Men regeringens 15-procentsspärr för alkoholreklam i tryckta medier får mycket begränsad effekt på konsumtionen och håller därför sannolikt inte för en prövning i EG-domstolen. Det säger flera experter på EG-rätt efter riksdagens förbud.

De svenska förbudsivrarna har med största sannolikhet sneglat på Finland, som förbjudit reklam för alkohol starkare än 23 procent. Men den finska lagen är ännu inte prövad mot EG-rätten.