Dansk Folkepartis Ungdoms (DFU) politiska vice ordförande och internationella sekreterare, Morten Messerschmidt, har i en hänvändelse till utrikesministern Per Stig Møller, begärt att det ska utstationeras FN-observatörer vid det kommande valet i Sverige som ska säkra att valet är korrekt och demokratiskt.

- Vi har under den senaste tiden kunnat konstatera att Sverige har problem med att acceptera de demokratiska spelreglerna, säger Morten Messerschmidt. Detta har i särskild grad visat sig när det gäller invandringskritiska partier, som bland annat medierna behandlar på ett sätt som inte kan kallas annat än odemokratiskt. Mot denna bakgrund anser jag att det både är relevant och nödvändigt att vid valet ha neutrala observatörer från FN som ser till att valet genomförs enligt de demokratiska principerna, säger Morten Messerschmidt.