Aftonbladet har hamnat i onåd hos turkiska staten. På en karta över Turkiet som reseredaktionen publicerade markerades Kurdistan. Tilltaget har fått Turkiska Statens Turistbyrå att dra in planerad annonsering i tidningen.

Kartan publicerades i anslutning till en större resespecial om Turkiet. Publiceringen har väckt reaktioner från många håll. Upprörda turkar har hört av sig till tidningen. Frågan har också blivit omskriven i turkiska tidningar.

Dessutom har Turkiska Ambassaden brevledes kontaktat Aftonbladet för att informera om att det inte finns något som heter Kurdistan. Avsikten var också att förmå tidningen att rätta till sitt "misstag". Aftonbladet avser dock inte publicera en reviderad karta eftersom man anser att det är en faktauppgift som är relevant.

Kurdistan är ett område som går över de fyra staterna Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Området har aldrig blivit erkänt som egen stat av någon av länderna.