Hur fritt är ett fritt samhälle egentligen? En väl tillämpad yttrandefrihet bör till exempel vara ett gott tecken på en generell individuell frihet. Men vad händer om någon använder den i syfte att påverka opinionen i en riktning som inte överensstämmer med till exempel en sittande regerings eller ett demokratiskt samhälles grundvalar?

Debatten är het i Danmark just nu under den tidiga hösten. Det fokuseras på det paradoxala i att ha en yttrandefrihet men att samtidigt ha lagstiftning rörande det vi i Sverige kallar "hets mot folkgrupp", den så kallade "racismeparagrafen". Venstres Birthe Rønn Hornbech har krävt ett upphävande av paragrafen och får överraskande medhåll från fler håll än väntat. Hon hävdar att en debatt blir friare och att oegentligheter skall bemötas och belysas i medierna och inte med en lagstiftning som hindrar folk att säga sin mening.

Orsaken till den uppflammande debatten är terrorangreppet på USA i september och dess efterdyningar. Precis som på många andra håll i världen har angreppet i Danmark väckt känslor och starka uttrycksbehov. Bland annat under Dansk Folkepartis kongress, där debatten i det närmaste uteblev och polisanmälningarna i stället haglade efter det att närvarande uttryckt anti-muslimska åsikter.

Ett förslag till lösning, enligt den danska debatten, skulle kunna vara att ge generell debatt lösare tyglar för att uppmuntra till vidare perspektiv och fler åsikter, men att samtidigt hålla en hårdare övervakning på personer och grupper som med vilje arbetar för att undergräva det danska samhällets fundament, däribland yttrandefriheten.

Det är inte lätt. Hur man än vrider och vänder på det hela, föreligger ju en paradox. Frihet att uttrycka sig skall finnas och sägs vara en av det demokratiska samhällets stöttepelare. Men när den väl skall tillämpas, måste det till antingen till förebyggande lagstiftning eller en skärpt övervakning ... Kanske är det till och med så att yttrandefrihet egentligen är ett samhällsbegrepp som kommit att betyda "frihet att övervaka yttranden"?