I avdelningen tokiga konspirationer, presenterar vi nu konspirationen om att det är CIA som ligger bakom Napster. Teorin är följande ...

"Tänk efter ett tag. Napster skannar igenom din dator efter mp3-filer. Men vad hindrar programmet från att också registrera alla andra filer? Genom att skapa Napster har CIA fått direktaccess till miljontals datorer. Att Napster sedan används mycket av "alternativa" grupper i samhället minskar ju inte CIA:s intresse för programmet. Och varför skulle annars Napster alltid klara sig undan nedstängningshot och domar när den harmlösare mp3.com redan dömts? Napster är helt enkelt det smartaste avlyssnings- och övervakningsverktyget hittills."