South Bend Hackers Club har öppnat en webbplats där de publicerar 20 varianter av den kod som används för att avkryptera dvd-filmer. Bakgrunden är att MPAA, Motion Picture Association of America, för närvarande utkämpar en juridisk strid med tidningen 2600.

Målet gäller rätten att publicera avkrypteringsverktyget Decss eller länkar till det på Internet, något som 2600 hävdar att den amerikanska yttrandefrihetslagen ger tidningen rätt att göra. MPAA, som dragit tidningen inför rätta, hävdar däremot att det bryter mot DMCA, Digital Millennium Copyright Act.

Nu får MPAA ta upp kampen med ytterligare en motståndare, hackargruppen South Bend Hackers Club, som publicerat Decss och 19 andra varianter på verktyget, som kan användas för att avkryptera dvd-filmer.

http://www.fuckmpaa.com/decss/decss.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/clad.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/decrypter.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/decssplus.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/dempaa.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/dod11.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/dvdrip15.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/dvdripgui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/easyvdgui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/flaskmpegdecss.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/flaskmpegdecss0593.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/frezzergui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/nvogui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/powerip165.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/quintuplets.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/smart.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/vmatrix105.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/vobdecgui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/vobgui.exe
http://www.fuckmpaa.com/decss/vobrator.exe