FBI kan tvingas stå till svars för samma brott som den amerikanska polisen bekämpar. Detta efter att FBI brutit sig in på ett antal servrar för att säkra bevis mot hackare. FBI lurade två ryska hackare att komma till USA under förespegling att de skulle testa säkerheten hos ett företag som FBI hade hittat på för ändamålet.

Anledningen var att de två ryssarna misstänktes för att bland annat ha hackat ett antal amerikanska banker och företag och FBI ville ha bevis. De övervakade de två ryssarnas agerande framför datorn och lyckades få tag på deras användarnamn och lösenord på ryska servrar. Sen ville de ha tag på den information som fanns där, men de ryska myndigheterna var inte så hjälpsamma som FBI hade önskat, därför tog de saken i egna händer och tog sig in på de ryska servrarna själva.

Metoden FBI använde sig av har väckt en del frågor. Om polisens handlande var riktigt eller inte kommer att avgöras vid rättegången mot de två ryssarna. Skulle FBI få rätt innebär det att det vid misstankar om brott är rätt att utnyttja samma metoder som crackare att skaffa sig bevismaterial ur datorer i andra länder. Samarbete vid brottsundersökningar är en sak, men oron finns också för att det öppnar dörren för myndigheter och företag i andra länder att göra samma sak i amerikanska datornät ­ vilket inte är riktigt vad man hade tänkt sig.