FBI plockade nyligen ned information från sin websajt om Klaus Barbie, Adolf Hitler och även om Baskiska underrättelseagenter. På FBI-sajten finns många dokument som ofta efterfrågas, ett led i ”the freedom of information act”. Men nu frågar sig många varför just dessa efterfrågade dokument plockats bort ... Enligt vissa har det att göra med att mycket material nyligen lämnats över till amerikanska centralarkiv. Beslutsfattare på dessa myndigheter ska senare avgöra om de aktuella arkiven om ämnen, personer o.s.v. ska få förbli i det offentliga eller inte. Trots att materialet funnits tillgängligt tidigare, ansvarar nu en separat myndighet för material från ”Nazi War Crimes and Japanese Imperial Records Interagency Working Group”. Talesmän där säger att det inte alls är säkert att materialet i fråga kommer att finnas tillgängligt för allmänheten.