Den svenskägda tidningen Metro i New York har vägrat att publicera två betalda annonser som kritiserar den amerikanska presidenten George W. Bush. Annonsen som Metro i New York vägrar publicera bär rubriken: "Vem är det verkliga kärnvapenhotet" och visar en bild på Bushs ansikte i ett atombombsmoln. Det är organisationen "The world can’t wait" som står bakom annonsen. De uppger att Metro som skäl för stoppad publicering angivit att annonsen är "alltför hätsk". Lobbygruppen gjorde då en ny annons med texten "En miljon döda i Irak. Afghanistan åt helvete. Nu tar Bush sikte på Iran". Den stoppades också, men det cirkulerar uppgifter om att Metro skulle kunnat tänka sig att publicera den för fyra gånger det vanliga annonspriset. Organisationen "The world can’t wait" kommenterar händelsen: http://www.worldcantwait.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4337&Itemid=223