Konstnären och satirtecknaren Lars Hillersberg har av statliga konstnärsnämnden tilldelats konstnärslön på 180 000 kronor årligen så länge han lever.

Detta har lett till en debatt i Dagens Nyheter där skribent efter skribent kräver att regeringen skall slå upp beslutet eftersom de anser att Hillersberg är antisemit. Nämndens ordförande Lars Lönnroth försvarar dock beslutet och skriver att det är den "konstnärliga kvaliteten - inte någon form av politisk eller moralisk bedömning - som ligger till grund för förslaget till regeringen".

Även Svenska Dagbladets ledarsida har skällt över beslutet i några artiklar. En var införd den 6 april och hävdar att skattemedel har använts utan "vare sig kunskap eller eftertanke". Sticket avslutas: "Försvararna hävdar att det handlar om yttrandefrihet. Uppenbarligen kan de inte skilja på rätten att yttra sig och rätten att leva på andras pengar."

Hillersberg själv, som hittills hållit en låg profil i den infekterade debatten, ger dock svar på tal på Svenska Dagbladets insändarsida - samma dag! Egentligen är det ett svar på en tidigare insändare där en skribent hävdat att Hillersberg är antisemit och hatar alla människor. Denna uppfattning, menar konstnären, har han fått från just Svenska Dagbladets ledarsida. Som i en underrubrik kallat honom "antisemitisk nidtecknare".

Detta är ett lagbrott, skriver Hillersberg. Och därför kostade han på sig ett frimärke "för att se om justitiekanslern sköter sitt jobb". Sedan avslutar han med en elegant turnering apropå det småsinta gnölet om att skattebetalarna skall stå för hans lön: "Själv undrar jag vad jag skall få för mina skattepengar när jag bidrar till de 54 257 000 kronor som Svenska Dagbladet får i presstöd."

Justitiekanslern beslutade dock i fredags, efter bara två dagar, att lämna Lars Hillersbergs anmälan mot Svenska Dagbladet utan åtgärd.