SBI-noterade skivbolaget MNW fortsätter sin expansion. Nyligen köpte de skivbolaget Tamborine. Nu har de även köpt bolaget House of Kicks. Köpet betalas med aktier i MNW till ett värde av 48 miljoner.

Under verksamhetsåret 98/99 omsatte House of Kicks 38,5 Mkr och redovisade ett resultat före skatt om 1,5 Mkr. Antalet anställda uppgår till femton personer.

Bolaget äger rättigheter till cirka 1 000 titlar. MNW kommer att behålla varumärket House of Kicks och dess etiketter.