Samtidigt som Sverige kriminaliserade sexköparna, klubbade de holländska myndigheterna igenom en nationell lag som tillåter bordeller och därmed också koppleri. Här är några exempel på europeisk prostitutionslagstiftning.

SVERIGE:
Det enda europeiska land som kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Maxstraffet är sex månaders fängelse. Även koppleri är straffbart och leder undantagslöst till fängelse.

HOLLAND:
Myndigheterna utfärdar licenser för bordellägare och har därigenom även legaliserat koppleri. Prostituerade är skyldiga att deklarera sina inkomster och får även del av socialförsäkringssystemet. Inkomsterna är pensionsgrundande.

NORGE:
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.

FINLAND:
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.

DANMARK:
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet. Kopplerilagen tolkas dock mycket liberalt. Många tidningar och turistbroschyrer är fyllda av annonser från prostituerade, eskortfirmor och olika massageinstitut.

FRANKRIKE:
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet. I Frankrike förekommer dock koppleri i olika former tämligen öppet.

TYSKLAND:
Prostitutionen regleras genom lagar på delstatsnivå. Många delstater tillåter bordeller. Tyskland är det land närmast Holland i synen på prostitutionen.