Biltvätt på gatan innebär att bilshampo, avfettningsmedel och oljerester rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i vattendragen. Lagbrott anser Värnamo kommun som dock är tämligen ensamma om detta.

Även om flera kommuner är helt överens om problematiken går åsikterna isär om huruvida miljöbalken ska tolkas i denna fråga. I Gnosjö kommun har man inte hittat något stöd i lagen för stämpla det som ett miljöbrott.

- Det finns inget förbud idag, men det är stora mängder som släpps ut den här vägen och det är ett stort miljöproblem, säger David Melle, miljösamordnare på Gnosjö kommun till tidningen Finnveden Nu.
Värnamo tolkar lagen annorlunda. Miljöbalken är tydlig menar man.

- Jag tycker att det finns ett helklart stöd. Man använder både avfettning och kemikalier när man tvättar bilen. Det är ju avloppsvatten som går orenat rakt ut i Lagan, säger Jörgen Jonasson, miljöinspektör på Värnamo kommun.

Värnamos förbud mot biltvätt utomhus är dock tämligen tandlöst. Trots att man anser sig ha lagen på sin sida är möjligheterna till åtgärder begränsade.

- Det är väldigt svårt att ge sig på det. Vi kan inte jaga varenda en som tvättar bilen och frågan är om det är vi eller polisen som ska göra det, säger Jörgen Jonasson.