På Island är pornografi förbjudet sedan 1940-talet. Enligt artikel 210 kan den som importerar, distribuerar eller offentliggör pornografi på Island få upp till sex månaders fängelse. Men lagen skrevs innan internet. Nu vill inrikesminister Ögmundur Jónasson skärpa lagen, och anpassa den till dagens internetsamhälle. Han har skapat en arbetsgrupp som fått i uppgift att granska hur man ska kunna stoppa spridningen av pornografi i landet. De föreslår bl.a. man ska tvinga landets internetleverantörer att blockera tillgången till sidor med pornografi. Ögmundur anser samtidigt att det inte handlar om någon censur, och säger till den isländska tidningen Morgunblaðið: "Jag är inte förtjust i förbud, och stöder yttrandefrihet ... Men samtidigt vill jag stoppa åtkomsten till en industri, där vinsterna kommer från att man missbrukar människor." http://grapevine.is/News/ReadArticle/Interior-Minister-Aiming-For-Porn-Ban http://www.dv.is/frettir/2013/1/22/vill-loka-klamid/ http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html#G210 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/01/22/klamtakmorkun_ekki_ritskodun/