Europaparlamentet röstade igår igenom ett "avskaffande av könsstereotyper i EU", men stycket där man förbjöd pornografi hade då plockats bort helt. Man hade även plockat bort ett par andra paragrafer. En som berörde övervakning på internet, och en som krävde att man inrättade ett regleringsorgan som skulle kunna straffa företag inom media och reklam som främjar sexualiseringen av flickor.  http://news.msn.com/world/eu-decides-not-to-ban-all-porn http://www.aftonbladet.se/wendela/article16402441.ab http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5470884