EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag som innebär att all elektronisk kommunikation inom EU ska avkrypteras, övervakas och granskas i realtid. Det gäller e-post, chattar, sociala medier, videosamtal, molnlagring – rubbet. Förslaget som kommit att kallas "chat control" har rubriken "Combating child sexual abuse online", och går ut på att företag som tillhandahåller digitala tjänster i realtid måste övervaka all slags text-, tal- och bildkommunikation mellan människor – telefonsamtal, sms, chattar, videosamtal, lagring av egna bilder i molnet. Med hjälp av AI ska företagen upptäcka misstänkt sexuellt innehåll eller olämplig uppvaktning av barn. EU-kommissionen påstår att lagen ska införas för att upptäcka och förhindra barnpornografi och grooming (vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte). Problemet är bara att lagförslaget knappast hjälper barnen, utan istället gör internet till en osäker plats för alla. Amerikanska National Security Agency lade 2019 ner sin massövervakning av telefonsamtal och sms i syfte att stoppa terrorism just för att den genom sin enorma omfattning gav klena resultat. Förslaget skapar dessutom stora problem för ett fritt samhälle. Anonymiteten skulle, om inte försvinna, så i alla fall försvåras, och påverka visselblåsare. Medier skulle få svårt att skydda sina källor, och därmed inte kunna utföra sina granskande funktioner. EU-kommissionens lagförslag innebär att ingen elektronisk kommunikation längre ska vara privat. Företagen som tillhandahåller tjänsterna tvingas rapportera misstänkt material till myndigheterna, exempelvis polisen eller Europol. I en ledare i tidningen Syre skriver Malin Bergendal: "Om AI och poliser i hela EU får tillgång till allas digitala kommunikation för att bekämpa sexuella övergrepp på barn har vi lämnat hela tanken om personlig integritet bakom oss". Något färdigt förslag för chat control har ännu inte lagts fram. https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0155(OLP) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN https://mullvad.net/sv/chatcontrol/stop-chatcontrol https://femtejuli.se/2023/02/13/chatcontrol-csa-regulation-enkelt-forklarad/ https://thehill.com/policy/national-security/484600-nsa-phone-surveillance-program-cost-100-million-and-yielded-one/ https://www.arbetsvarlden.se/debatt/eu-vill-kunna-lasa-allt-du-skriver-darfor-ar-chat-control-ett-verkligt-hot/ https://tidningensyre.se/2023/5-februari-2023/med-eu-lagen-chat-control-lamnar-vi-integritetstanken-bakom-oss/ https://www.dfri.se/projekt/chatt-kontroll-chatcontrol-slutaskannamig-stopscanningme-eu/ https://www.svd.se/a/0QW1kM/eu-forslaget-om-chat-control-maste-stoppas https://www.svd.se/a/66GlnQ/piratpartiet-stoppa-eu-lag-som-kraver-insyn-i-chattar https://www.svd.se/a/76mlxW/jan-jonsson-stoppa-forslaget-om-massovervakning-ieu https://www.etc.se/utrikes/naetaktivister-varnar-foer-nya-eu-foerslaget-oskyldiga-blir-oevervakade https://www.dn.se/ekonomi/linus-larsson-eu-lagen-om-att-skanna-din-chatt-vallar-strid/ https://www.eff.org/sv/deeplinks/2022/10/eu-lawmakers-must-reject-proposal-scan-private-chats https://www.flashback.org/t3514836 https://cornucopia.se/2022/05/eu-forslag-om-chat-control-all-e-post-chatmeddelanden-och-molnlagring-ska-avlyssnas/