I början av oktober publicerade Aftonbladet en annons där läsaren erbjöds köpa en CD-Rom med över 30 miljoner e-post-adresser. Det anmärkningsvärda här är att Aftonbladet annars brukar ha en mängd olika moraliska regler gällande vad en annons får innehålla. Att annonsera om Spam-CD:s verkar dock inte vara några problem.