Webbplatsen Nordfront.se har anmälts till JK, för att pröva ifall en text i artikeln "Klas Lund svarar" kan fällas för hets mot folkgrupp.

JK skriver i sitt beslut att man uppfattar texten som "nedsättande för judar", men att det skydd som Nordfront.se har av yttrandefrihetsgrundlagen, hindrar JK från att åtala webbplatsen.

Artikeln bygger på olika frågor som skickats in till Nordfront.se - en webbplats som drivs av den militanta nationalsocialistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen (SMR). De vill genom revolution "skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna."

Organisationens ledare, Klas Lund, svarar i artikeln på olika inskickade frågor. Lund var tidigare med och bildade Vitt Arist Motstånd (VAM), och dömdes 1986 till fyra års fängelse för dråp, och 1991 till sex år fängelse för ett flertal rån.

Följande stycke i artikeln "Klas Lund svarar" har anmälts till JK:

"Tar ni som organisation ställning gällande Israels existens eller är det en icke-fråga för er?

Israel kan betraktas som raka motsatsen till en nationalsocialistisk stat: onaturligt skapad genom bland annat massinvandring, byggd på en nationell, historisk och religiös lögn, ekonomiskt parasitär, ett centrum för spioneri och global organiserad brottslighet m.m. Israel utgör i praktiken en extremnationalistisk militärbas som står under kontroll av ”den internationella finansjudendomen” och i och med detta utgör denna stat ett hot mot resten av mänskligheten.

Vårt ställningstagande gentemot Israel handlar därför först och främst om att det är ett centrum för en sionistisk världsmakt som utövar ett mycket destruktivt inflytande på många länder, däribland Sverige.
Naturligtvis sympatiserar vi med palestinierna och deras kamp för en fri palestinsk stat, men den judiska statens existens är inte en fråga jag tycker vi behöver ta ställning till."

JK valde att fria, och skriver i sitt svar:

"Det anmälda svaret innehåller kritik mot staten Israel. Delar av svaret, framför allt yttrandet att Israel kontrolleras av den internationella finansjudendomen och därmed utgör ett hot mot resten av mänskligheten, måste också uppfattas som nedsättande för judar.Med de utgångspunkter som har angetts ovan, och med beaktande av det särskilda skydd som den anmälda webbsidan har enligt YGL, anser Justitiekanslern emellertid att innehållet i svaret inte utgör hets mot folkgrupp. Förundersökning ska därför inte inledas."
http://www.nordfront.se/klas-lund-svarar.smr
http://www.jk.se