Den 24 september bröt sig ett okänt antal EVR-aktivister (Eläinten Vapautusrintama - den finska upplagan av ALF) in i Tammerfors universitets biomedicinska anstalt och stal ett trettiotal råttor som använts för alkoholforskning.

Två dagar tidigare tog sig EVR-aktivister in på Karttulas försöksdjursanstalt nära Kuopio, där de tog med sig fyra beaglehundar, vilkas värde uppskattas till cirka 10000 mk/st. Hundarna användes vid ben- och ledforskning.

I september slog EVR även till mot några pälsfarmer i finska österbotten (bl.a. i Korsnäs komun) och släppte ut några hundra minkar och rävar. Samtidigt förstörde de farmernas avelskort, vilket gör att avelsarbetet på farmerna praktiskt taget måste börjas om från början, även om en del av djuren kunde infångas.

Under september upptäcktes också att ett av Joensuu stads bibliotek på sin server hade en hemsida som innehöll en rätt så täckande lista över finska pälsfarmer med bl.a. addresser, uppgifter om antal djur samt även kartor över en del farmer.