De schweiziska väljarna röstade igår för att regeringen ska fortsätta sitt kontroversiella narkotikabekämpningsprogram. Där ingår kontrollerad förskrivning av heroin till missbrukare.

I folkomröstningen röstade enligt preliminära prognoser 70 procent nej till ett initiativ som bland annat skulle innebära en skärpning av narkotikapolitiken och att förskrivningen av heroin till 800 missbrukare avbryts. I en annan folkomröstning sa schweizarna ja till att behålla en treprocentig nedskärning av arbetslöshetsunderstödet.