Regeringen och oppositionspartierna fortsätter att vägra utreda frågan om avkriminalisering av eget bruk av narkotika, och går därmed emot Folkhälsomyndigheten som velat se en utvärdering av lagstiftningen. Endast Miljöpartiet reserverade sig under onsdagen i utskottet, och frågan gick inte ens till omröstning vid riksdagsbehandlingen. Riksdagen tog på onsdagen ställning till tre motioner om att utreda en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Motionerna var inlämnade av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (SD), Nicklas Attefjord (MP) samt Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (C). Justitieutskottet ansåg att starka narkotikapolitiska skäl talar för att all befattning med narkotika bör vara kriminaliserad, och en majoritet var inte berett att ställa sig bakom förslagen om att utreda frågan. I utskottet reserverade sig Bassem Nasr (MP) för att motionerna borde bifallas, och motiverade sin ståndpunkt enligt följande: "Svensk narkotikapolitik och svensk beroendevård har under senare år utvecklat ett tydligare fokus på skademinimering, vilket innebär att fler får vård. Trots detta lägger staten fortfarande stora resurser på att straffa människor med beroende i stället för att erbjuda dem vård. Även om det har gått 35 år sedan bruk av narkotika kriminaliserades finns det mycket lite kunskap om lagstiftningens effekt. Jag anser att en utredning bör ges i uppdrag att utvärdera kriminaliseringen och utreda frågan om att avkriminalisera eget bruk av narkotika, bl.a. genom att hämta in kunskap och erfarenheter från andra länder." Inga andra partier stödde dock den reservationen. När hela riksdagen behandlade frågan gick den inte ens till omröstning. https://data.riksdagen.se/fil/38E3C36B-CD9D-4C28-8754-70FB2F83E97B https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/bassem-nasr_4ee449e9-0492-4408-ba0b-0db6ad5b0803