Från årsskiftet blir det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Det blir också förbjudet att sälja till någon som avser att överlämna tobaksvaror till en person under 18. Handeln och tobaksbranschen ska nu gemensamt genomföra en informationskampanj om den nya lagen.