Utställningen Prisad Planta som skulle visats på Norrköpings stadsmuseum i höst stoppas. Vandringsutställningen måste läggas ner på grund av den nya tobakslagen. Enligt den lag som trädde i kraft den 1 juli får tobaksbolag inte betala för verksamhet riktad till allmänheten. Utställningen handlar om tobaksodlingen i Sverige under 1700-talet till 1900-talet och är producerad av Tobaks- och tändsticksmuseet på Skansen i Stockholm, men drivs av tobaksbolaget Swedish Match. Därför stängs nu museet på Skansen och utställningen stoppas.