Ett företag som sysslar med rekrytering av personal till bl.a. statliga myndigheter uppges stå scientologirörelsen nära. Enligt Nyheterna i TV4 sprider U-man koncernen scientologiläran i smyg genom sin personalrekrytering och sina personlighetstester.

Personer som fått arbete genom U-mankoncernen berättar hur de förmåtts att bli mer och mer involverade med scientologin. Ingen företrädare för scientologerna eller U-man har velat uttala sig för TV4.