Kunderna gjorde stora ögon när de såg uppmaningarna på sina uttagskvitton. "Kom in och titta på nya kamrern" löd uppmaningen från "Sparbanken Slösa". Eller "Kom in och drick saft!".

Humoristiska hackers hade varit framme, gissade bankkunderna i Ilanda. Men sanningen var en annan. Det var skämtare på IBM i Stockholm som hade varit framme, enligt Värmlands Folkblads undersökning.

IBM sköter servicen på den aktuella Minutenautomaten. När den installerades följde det med en startdiskett. På den finns en provtext, och eftersom man inte kan veta i förväg var disketten ska hamna så är meningen att när den väl kommit på plats så ska texten bytas ut. Mot vänliga "Välkommen till Sparbanken" och liknande. Men det hade man aldrig gjort på Minuten i Ilanda. Så när det varit strömavbrott och man startade Automaten igen, blev det de skämtsamma provtexterna som kom ut.