Två high school-studenter från Bethlehem, New Hampshire, har skickat ett dödshot med e-post till president Clinton. Det tog inte lång tid för underrättelsetjänsten att identifiera avsändarna som bestraffades med en månads relegering från skolan, och förbud att använda skolans internetserver för all framtid. FBI låter meddela att inget åtal kommer att väckas mot ungdomarna då de bedyrar att det hela var ett misstag - det får räcka med skolans bestraffning.