Vad är det som gör att normalt blyga svenskar börjar dansa på borden och säga pinsamma sanningar till chefen när de fått några glas för mycket på firmafesten?

Ja, inte är det alkoholen i sig som förvandlar oss, och som gör att hämningarna försvinner. Förklaringen är att vi helt enkelt följer de sociala normerna som säger vad som är tillåtet att göra med alkohol i kroppen.

Till den slutsatsen har beteendevetaren Håkan Källmén, Uppsala universitet, kommit i den doktorsavhandling han disputerar på nästa vecka. Enligt Källmén så finns det sociala normer för hur vi skall bete oss när vi är nyktra och hur vi får bete oss när vi är fulla. Normer tillåter helt enkelt oss att uppträda mer yvigt när vi är berusade.

Att det är normerna och inte alkohol som styr, anser han styrks av hur olika "berusningsmönstren" är i olika kulturer. I Sverige, Finland och Norge dricker man sällan men mycket, berusningen är hög och normbrytandet utbrett. I Danmark och Frankrike dricker man ofta men inte så mycket vid varje tillfälle. Där bryter man inte mot normerna i samma utsträckning eftersom drickandet är en mer vardaglig företeelse.