En svensk som om ett år reser till Finland med en snusdosa på fickan kan åka på böter och bli av med sitt snus. Igår överlämnades ett förslag om skärpt tobakslagstiftning i landet. Enligt förslaget ska snus totalförbjudas, men även godis som liknar tobak, som exempelvis lakritspipor, kan komma att förbjudas.

Finlands regering har tillsatt en arbetsgrupp som ska ge förslag på hur landet ska kunna bli helt tobaksfritt till 2040. Arbetsgruppen vill bland annat förbjuda import, försäljning och annan överlåtelse av snus. Det skulle alltså bli totalförbud att även införa och inneha snus även för egen användning om förslaget går igenom.

Det är inte bara rena tobaksprodukter man vill förbjuda, utan också godis som ser ut som tobaksprodukter. Det skulle innebära att till exempel lakritspipor förbjuds, då dessa enligt förslaget anses uppmuntra barn till att börja med nikotin.

Arbetsgruppens förslag ska nu ut på snabbremiss till 31 januari nästa år och avsikten är att en revidering av tobakslagen ska kunna lämnas till finska riksdagen redan under vårsessionen. Snusförbud har stöd av de flesta partier, bara Svenska Folkpartiet har tidigare haft invändningar.

Läs hela förslaget här:
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/17220/index.htx