Någon lustigkurre lär ha ringt upp Folkpartiet i Malmö och läst upp Vänsterpartiets föreslagna definition av vad socialism är, med ordet socialism utbytt mot liberalism. Tillfrågad om vad de tyckte blev svaret att det var en utmärkt definition av liberalism.