I Göteborg drivs sedan mitten av januari ett café för och av prostituerade. Det är ett nytt led i kampen att hejda spridningen av hiv.

Caféet som är ett samarbete mellan Stadsmissionen och Prostitutionsgruppen, kommer helt och hållet att skötas av prostituerade kvinnor själva. En kväll i veckan öppnar man dörren till den buss som utgör själva caféet och som står parkerad i området kring Rosenlund.

Att det inte är en fast lokal är ett medvetet val eftersom man även i framtiden vill kunna nå de kvinnor som prostituerar sig. Detta med tanke på den debatt om att eventuellt kriminalisera prostitutionen, som tagit fart på senare tid.

Hit ska kvinnorna komma för att få en chans att prata med andra prostituerade, men också för att ta del av säkrare sexinformation. Erling Zetterman, socionom på Stadsmissionen i Göteborg säger att antalet hivsmittade bland de prostituerade i Göteborg nästan är noll. Och idén med caféet är att det så skall förbli.

- Jag tror att folk mår bättre av mänskliga kontakter. Mår vi bra är vi rädda om oss själva och då tar vi också mindre risker. Tidigare projekt med prostituerade har fallit väl ut. Under de senaste åren har ca sju kvinnor varje år fångats upp. Flera av dessa har man hjälpt bland annat med arbete och några har utbildats till informatörer.