Regeringen har efter förslag från Läkemedelsverket beslutat att 13 nya substsanser ska narkotikaklassas inom de närmaste två veckorna.

Den 22 juli blir Lisdexamfetamin narkotikaklassat. Ämnet som har medicinsk användning, metaboliseras till dexamfetamin och har därför i likhet dexamfetamin tagits in i Läkemedelsverkets förteckning II över narkotika.

Den 1 augusti blir även följande ämnen narkotikaklassade: 2-FMA, 3-FMA, 4-FMA, 2-fluoroamfetamin, 3-fluoroamfetamin, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 25H-NBOMe, 25I-NBOMe, EAM-2201 och AH-7921.

Dessa ämnena används inte för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika. Läkemedelsverket skriver att "dessa säljs främst via Internet och gjorda omhändertaganden visar att missbruket av de 12 ämnena ökat."

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/13-nya-amnen-narkotikaklassade/