El Salvador är det senaste landet i latinamerika som förbjuder vilda djur på cirkus. Den nya lagen förbjuder "inresa, användning och missbruk av vilda djur i alla typer av föreställningar".

Med 54 röster för, och 30 emot, ändrades "Wildlife Conservation Law" den 9 augusti. Flera andra länder i latinamerika som Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay och Peru har redan infört liknande lagstiftning.

Djurens Rätt arbetar för att djurcirkusar även ska förbjudas i Sverige. De anser att det inte ligger i djurens intresse att transporteras eller att utföra konster. I artikeln "Cirkus är kul - men inte för djuren" skriver man:

"Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse blir begränsad till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador."
http://www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php?id=3260&ssi=10
http://danimalnews.com/news/2013/08/10/ElSalvador-Bans-Animal-Circuses.html
http://www.djurensratt.se/cirkus
http://www.djurensratt.se/vara-fragor/djur-som-underhallning/cirkus