För första gången på 40 år har det gjorts kontrollerade medicinska försök med LSD. I en pilotstudie i Schweiz fick tolv personer med obotliga sjukdomar, främst cancer, sin dödsångest lindrad med LSD.

Under ledning och noggrann övervakning fick de LSD sammanlagt 30 gånger under en tvåmånadersperiod, där de även behandlades med samtalsterapi. Enligt en standardiserad mätmetod lindrades ångesten i genomsnitt med 20 procent. Ett år efter behandlingen kvarstod den minskade ångesten.

Då antalet personer som ingick i studien var så få är forskningsresultaten inte statistiskt säkerställda och forskarna vill därför inte dra några långtgående slutsatser av sina försök. Men då experimenten inte ledde till några bestående negativa sidoeffekter för försökspersonerna, anser forskarna att man bör fortsätta att undersöka hur LSD kan användas för medicinsk behandling.

http://journals.lww.com/jonmd/Documents/90000000.0-00001.pdf
http://www.nytimes.com/2014/03/04/health/lsd-reconsidered-for-therapy.html
http://seattletimes.com/html/nationworld/2023057845_lsdtherapyxml.html
http://www.theverge.com/2014/3/5/5473828/lsd-drug-therapy-first-time-in-40-years
http://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2014/03/04/first-study-of-lsds-psychotherapeutic-benefits-in-four-decades-breaks-research-taboo/