Folkhälsoinstitutet vill att regeringen ska klassa ytterligare 21 cannabinoider som hälsofarliga varor. De föreslår även att fem substanser ska narkotikaklassas.

Följande 21 cannabinoider förslås klassificeras som hälsofarlig vara:

AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, THJ-2201 och FUBIMINA.

Följande fem substanser föreslås klassificeras som narkotika:

MT-45, W-15, 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin.

Cannabinoiderna förekommer framför allt i rökmixar. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin har en centralstimulerande påverkan.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/maj/cannabinoider-foreslas-bli-klassificerade-som-halsofarlig-vara/