Klartecken för polisprovokationer och falska identiteter i jakten på narkotikahandeln över internet. Det är innebörden i justitieminister Thomas Bodströms reformförslag.

I jakten på narkotikahandeln över internet har polisen hittills använt sig av "särskilda spaningsmetoder" som infiltration och bevisprovokation. Men det saknas tydliga regler, påpekar justitieminister Thomas Bodström för Svenska Dagbladet.

- I dag arbetar polisen utifrån praxis. Jag vill införa en mer rättssäker ordning med tydliga regler för tillåten brottsprovokation. Våra förslag ska förhoppningsvis bli klara under hösten och börja gälla 2006, säger justitieministern.

Tidigare har det i princip varit riskfritt att helt öppet bjuda ut och beställa narkotika via olika webbsidor och chatkanaler på internet. Men polisens nätprojekt som inleddes våren 2004 har lett till en rad ingripanden och nu ska lagstiftningen skärpas.