Hells Angels fick rätt mot Luleå kommun. Deras klubbvästar kan inte bannlysas i kommunens lokaler.
 
Det var i februari som kommunfullmäktige beslöt att förbjuda klädsel som visar tillhörighet till gäng eller grupperingar som kopplas till kriminell verksamhet.
 
Förbudet riktar sig främst mot de kriminella mc-klubbarna och kallades därför "västförbudet" med tanke på medlemmarnas likartade klädsel med klubbemblem. Men Henric Ylivainio, en av medlemmarna i MC Sweden (Hells Angels), överklagade beslutet och menade att det stred mot lagen.
 
Förvaltningsrätten i Luleå ger honom nu rätt. Rådman Victoria Bäckström argumenterar att alla har yttrandefrihet och den rätten omfattar även möjligheten "att ge till känna sin åsikt genom att bära kläder som visar gäng- eller grupptillhörighet".
 
Det förhållande att kläderna visar att bäraren tillhör en grupp som uppfattas som kriminell innebär inte att den faller utanför den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Därför upphäver förvaltningsrätten kommunens beslut.
 
Luleå kommun kommer att överklaga domen.

http://www.hells-angels.se/