I det att myndigheter i Peru slagit hårdare ned på bönder som odlar Koka, den växt som utgör grunden i kokain, väljer man nu nya vägar för att kunna odla vidare. Ett internationellt konglomerat marknadsför nu ”K-Drink”, té på flaska tekinskt sett innehållande kokain.

Trots regelverk om hur mycket areal som får användas till Kokaodling i Peru, och trots hård kontroll av var grödan faktiskt tar vägen, är det uppenbart att en stor del av Kokaskörden i Latinamerika går till tillverkning av kokain. Påtryckningar från USA och Förenta Nationerna har skapat situationer i många latinamerikanska länder där effekten blir att många bönder helt enkelt tvingas arbeta med odling av andra saker som inte på långa vägar när är så lönsamma som Kokabladen. Att detta skapar problem och bekymmer är uppenbart.

Kokka Royal Food & Drink Company är ett företag som nu säger sig kunna hantera Koka på ett lagligt sätt, vilket naturligtvis glädjer ett flertal peruanska böder. Efter att ha etablerat sig lokalt med produkten K-Drink, ett buteljerat té, öppnar man nu snart kontor i Spanien.

Dosen kokain i K-Drink motsvarar mindre än den mängd koffein i kaffe som gör att man kan känna ett ”lyft” både fysiskt och mentalt. Men man hoppas ”mellan raderna” att kunna marknadsföra produkten i Europa genom just kokainets välkända status som både farlig och glamorös drog. Energidrycker som t.ex. Red Bull menar man har banat väg för en spännande livsstilsdryck för de med högt tempo i livet.

Nämnas bör att världens största köpare av Koka fortfarande är Coca-Cola Company i USA, som varje år köper 100 lagliga ton från peruanska bönder.

http://www.kokkadrink.com