Den andra april publicerade Dagens Nyheter en notis från TT, Tidningarnas Telegrambyrå. I denna redogjordes att nio högerextremister åtalats för bland annat misshandel. Vad som gör notisen ovanlig, var att en av de åtalade namngavs. En synnerligen sällsynt företeelse i Sverige.

Borde inte den svenska pressetiken tillämpas även mot högerextremister? Vanligtvis namnges brottslingar, om än alls, först då en dom fallit - det vill säga då domstol funnit personen i fråga vara skyldig. Någon sådan dom har inte fallit mot den person som nämns i TT/DN-notisen. Det som framkommer är att han är "högerextremist" i en ledande position och att han nu står åtalad.

Det verkar onekligen som om pressetiken är synnerligen godtycklig i Sverige idag.