Sharman Networks, IT-företaget som skapade fildelarprogrammet Kazaa, gick i början av december hårt åt de webbplatser där man kunde ladda ned den alternativa varianten av programmet, Kazaa Lite K++. Nu kan man knappt hitta programmet längre, och orsaken är enligt Sharman Networks brott mot upphovsrättslagen. Programmets användare hävdar att så inte är fallet.

”Denna senaste handling från Sharman är den senaste i en lång rad hycklande handlingar som innefattar skyddet av deras egen upphovsrätt, medan de totalt struntar i andras upphovsrätt.”, uttrycker till exempel webbplatsen Slyck.com.

Orsaken till de heta känslorna är att den version av programmet Kazaa man kan ladda ned gratis innehåller så kallad Spyware. Det är helt enkelt en programvara inom programvaran. Om man använder denna kommer man att bli utsatt för en mängd reklamutskick. Vill man slippa detta måste man betala för det effektiva och populära fildelarprogrammet.

Kopian Kazaa Lite K++ utvecklades av fristående användare för att just slippa detta dilemma - att man ska behöva betala för att få slippa reklam. Sharman Networks har nu i alla fall visat sin ståndpunkt klart och tydligt, och hotar att stämma alla serverägare som tillåter Kazaa Lite K++ att laddas ned.