Den legendariska amerikanska tidningen High Times, med sitt redaktionella fokus på marijuana och psykedelisk kultur, fyller 30 år 2004. I firandet ligger både en redaktionell mognadsprocess och en expansion: tidningen kommer att bredda sig och innehålla mer material om generella rättigheter och kritik mot det amerikanska samhället. För de sant marijuanadyrkande läsarna startar man en ny tidning, baserad på en befintlig avdelning i High Times: Grow America.

Då Tom Forcade startade sin tidning High Times 1974 var det turbulenta tider i USA. Samhällskritik och så kallad ”counterculture”, en attityd av motstånd, genomsyrade nästan alla kulturyttringar på något sätt. Men ingen tidning var så uttalat pro-cannabis som just High Times. Då Forcade under mystiska omständigheter begick självmord 1978, fortsatte skeppet att segla, men ändrade attityd, riktning och utseenden under olika redaktörer.

Den nye redaktören är John Mailer, son till författaren Norman Mailer. Hans policy är alltså att bredda själva grundtidningen och dessutom starta en ny tidning som specifikt handlar om marijuana och cannabis-kultur. ”High Times kommer inte att vara en tidning om marijuana så mycket som en tidning om våra rättigheter.”, förklarar han. ”Vår devis är ’Celebrating Freedom’. Vi vill att det ska vara patriotiskt att vara med i High Times.”

Den amerikanska antidrogorganisationen DEA har under det senaste året slagit till mot många av High Times annonsörer, bl.a. tillverkare av pipor och annat rökrelaterat material. Många menar att omstruktureringarna under Mailer kan ha med detta att göra - att en ny policy, ny attityd och egentligen en helt ny tidning skapas för att förlaget inte ska gå under genom det allt hårdare tryck DEA och andra motståndsorganisationer sätter på pro-cannabismiljön i USA.

Samtidigt startar förlaget Grow America, som ska fokusera nästan uteslutande på Cannabiskulturen. Mailer menar att det inte är motsägeslefullt. Man vill ju inte tappa kontakten med den läsare som brukar kallas ”the discriminating stoner”, hävdar Mailer. Men High Times ska nu omedelbart ta steget upp och fram och avhandla mer övergripande ämnen och personer som har att göra med motstånd mot de konstitutionella medborgerliga friheterna i USA.

http://www.hightimes.com/mainsite/About/content.php?page=subscribe